fbpx

Ocena skuteczności farmakoterapeutycznej Garcinia cambogia plus Amorphophallus konjac w leczeniu otyłości.

Cel: ocena skuteczności farmakoterapeutycznej standaryzowanych ekstraktów z Garcinia cambogia, Amorphophallus konjac (94,9% glukomannan) w leczeniu otyłości.

Projekt badania: randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne.

Badani: 58 otyłych osób w wieku od 25 do 60 lat z BMI 30,0–39,9 kg/m2 zostało przydzielonych do grupy placebo (n = 26) lub grupy leczenia (n = 32).

Dzienne dawki przez 12 tygodni: ekstrakt z Garcinia cambogia (2,4 g) plus Amorphophallus konjac (1,5 g). Otyli pacjenci niepoddani żadnym restrykcjom dietetycznym zostali przypisani do grupy otrzymującej placebo (n = 26; 21 kobiet, 5 mężczyzn) lub leczenie testowe (n = 32; 25 kobiet, 7 mężczyzn). Przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co 4 tygodnie, odnotowywano: wzrost, wagę, obwód i skład ciała, spoczynkowy wydatek energetyczny (REE), profil lipidowy i poziom glukozy.

Wyniki: zaobserwowano znaczne obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego (−32,0 ± 35,1 mg/dl) i LDL-c (−28,7 ± 32,7 mg/dl) w grupie leczonej, ostateczny poziom znacznie niższe niż w grupie placebo (odpowiednio p = 0,008 i p = 0,020). Leczenie nie miało istotnego wpływu na parametry antropometryczne, REE, trójglicerydy czy poziom glukozy.

Wniosek autorów: leczenie wywarło istotny wpływ hipocholesterolemiczny, nie wpływając na badane parametry antropometryczne czy kalorymetryczne.