fbpx

Porównywalna redukcja glukozy po posiłku dzięki herbatnikom wzbogaconym mieszanką lepkich włókien u zdrowych osób i pacjentów z cukrzycą: ostre randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne.

Cel: porównanie działania obniżającego stężenie glukozy we krwi mieszanki błonnika o dużej lepkości dodanej do skrobiowej przekąski na glikemię poposiłkową u zdrowych uczestników i uczestników z cukrzycą.

Projekt badania: randomizowane, krzyżowe, kontrolowane badanie kliniczne z pojedynczą ślepą próbą.

Badani: przeprowadzono dwie grupy eksperymentów: na zdrowych uczestnikach i uczestnikach z cukrzycą typu 2.10 zdrowych uczestników (4 mężczyzn i 6 kobiet w wieku 18-75 lat, wskaźnik masy ciała 24,3 ± 0,8 kg/m2) oraz 9 uczestników z cukrzycą typu 2 (3 mężczyzn i 6 kobiet w wieku 18-75 lat, BMI 28,8 ± 1,2 kg/m2) czterokrotnie przyjmowało 50 g dostępnych węglowodanów jako herbatniki kontrolne, herbatniki z 10 g bardzo lepka mieszanka błonnika (około 70% glukomannanu i 30% ksantanu), biały chleb z 12 g margaryny lub sam biały chleb. Określono poposiłkową odpowiedź glikemiczną, indeks glikemiczny i smakowitość. Próbki krwi pobrano po 15, 30, 45, 60 i 90 minutach od rozpoczęcia posiłku od zdrowych ochotników oraz w 30-minutowych odstępach przez trzy godziny od uczestników z cukrzycą. Wyniki: średnie (95% przedział ufności) wartości indeksu glikemicznego herbatników z mieszanki włókien lepkich wynosiły 26 (16-36) i 37 (27-47) jednostek indeksu glikemicznego odpowiednio dla zdrowych uczestników i uczestników z cukrzycą. Wartości te były istotnie niższe niż w przypadku pieczywa białego, pieczywa białego z 12 g margaryny i herbatników kontrolnych (p < 0,001, sparowany test t) zarówno u osób zdrowych (indeks glikemiczny 100, 108 [57-159], jak i 101 [44). -158]) oraz uczestników z cukrzycą (indeks glikemiczny odpowiednio 100, 103 [79-127] i 94 [78-110]). Mieszanka błonnika lepkiego znacząco obniżyła indeks glikemiczny o 74% (7,4 jednostek indeksu glikemicznego/g błonnika) u zdrowych uczestników i o 63% (6,3 GI/g błonnika) u uczestników z cukrzycą. GI nie różniło się między posiłkami kontrolnymi zarówno u zdrowych uczestników, jak i u osób z cukrzycą. Nie było istotnych różnic w zakresie smakowitości wskaźnika glikemicznego pa pomiędzy typami posiłków, chociaż uczestnicy z cukrzycą stwierdzili, że ciastka z mieszanką lepkich włókien są bardziej smakowite (p = 0,002, test t).

Wniosek autorów: mieszanka błonnika lepkiego jest bardzo silnym i smacznym dodatkiem błonnika rozpuszczalnego do skrobiowej przekąski, który jest w stanie zmniejszyć odpowiedź glikemiczną w podobnym stopniu zarówno u zdrowych uczestników, jak i osób z cukrzycą.