fbpx

Wpływ 3-miesięcznej suplementacji nowym rozpuszczalnym polisacharydem o wysokiej lepkości na antropometrię i stężenie lipidów we krwi u osób dorosłych z nadwagą lub otyłością niebędących na diecie.

Cel: zbadanie skutków dziennego spożycia nowego polisacharydu o wysokiej lepkości w ciągu 3 miesięcy u mężczyzn i kobiet z otyłością lub nadwagą niebędących na diecie.

Projekt badania: randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane badanie kliniczne.

Badani: 30 osób dorosłych z nadwagą lub otyłością (15 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 18-50 lat) o wskaźniku masy ciała (BMI) w zakresie 27-35 kg/m2. Włókno doświadczalne PolyGlycopleX® (Inovobiologic Inc., Calgary, Kanada) wytworzono z trzech włókien naturalnych (konjac, alginian sodu i guma ksantanowa). Uczestnicy przyjmowali 5-15 g dziennie PolyGlycopleX® (n = 29) lub inuliny (n = 30, grupa kontrolna) przez 15 tygodni. Od początku do końca podawania badano zmiany w antropometrii (masa ciała, obwód talii i bioder), stężenie lipidów we krwi oraz tolerancję glukozy.

Wyniki: różnice pojawiły się między suplementacją PolyGlycopleX® a inuliną tylko u uczestniczek. Średnie (SD) spadki masy ciała [1,6(3,2) kg; około 2% początkowej masy ciała] i obwodu bioder [2,8 (3,6) cm] wystąpiło u kobiet z grupy PolyGlycopleX®, ale nie u kobiet z grupy kontrolnej (interakcje czas × grupy, p ≤ 0,002). Całkowity poziom lipoprotein o wysokiej gęstości i cholesterolu o niskiej gęstości był niższy pod koniec suplementacji u kobiet z grupy PolyGlycopleX® w porównaniu z grupą kontrolną (p ≤ 0,021). Brak wpływu na obwód talii i triacyloglicerol. Nie zauważono różnicy w liczbie lub nasileniu działań niepożądanych zgłoszonych w obu grupach. Działania niepożądane były łagodne i zgodne z często zgłaszanymi reakcjami na spożycie błonnika pokarmowego.