fbpx

Wpływ gumy ksantanowej na stan sytości otyłych pacjentów po posiłku testowym.

Cel: zbadanie wpływu gumy ksantanowej z rozpuszczalnym błonnikiem na ocenę apetytu (głód, sytość i pełność) pacjentów otyłych.

Projekt badania: randomizowana, ślepa, kontrolowana placebo próba.

Badani: 21 otyłych kobiet (wiek 40,7+/-17, BMI>30 kg/m2) otrzymywało gumę ksantanową (0,5 g) i placebo w połączeniu z posiłkiem testowym (kanapka z szynką, 90 kcal). Zachowania żywieniowe oceniano za pomocą Trzyczynnikowego Kwestionariusza Zachowań Jedzenia (TFEBQ), oceniając powstrzymywanie się od jedzenia, odhamowanie i głód.

Wyniki: sytość, głód i pełność w nadbrzuszu oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS) oraz 7-punktowej skali ocen przed spożyciem testowego posiłku (kanapka z szynką-90 kcal) oraz w odstępach 20 min podczas 2-godzinnej obserwacji. W schemacie z powtarzanymi pomiarami (guma ksantanowa vs placebo) oceny apetytu uzyskano przed spożyciem posiłku testowego oraz w 20-minutowych odstępach przez następne 2 godziny. Spożycie posiłku testowego z lekiem i placebo powoduje statystycznie istotne zmniejszenie głodu i wzrost uczucia sytości. Stwierdzono istotną dodatnią korelację między trzecim czynnikiem TFEBQ (głód) a wskaźnikiem BMI. (r = 48, p < 0,05). 0,5g błonnika ksantanowego z posiłkiem testowym nie spowodowało znaczącej zmiany uczucia sytości. To prawdopodobnie efekt zbyt małej dawki gumy ksantanowej.

Wniosek autorów: 0,5 g błonnika ksantanowego z posiłkiem testowym nie spowodowało znaczącej zmiany sytości.